←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 49
50. évfolyam
2007. február 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 153/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 154/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 25. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 155/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 25. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 156/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 25. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

  

A Bizottság 157/2007/EK rendelete (2007. február 16.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 57. egyenkénti pályázati felhívásra

8

 

*

A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (1)

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/114/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 8.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló 2005/56/EK határozat módosításáról (1)

21

  

2007/115/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 12.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló 2004/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 403. számú dokumentummal történt) (1)

25

  

2007/116/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 15.) a 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai részére történő fenntartásáról (az értesítés a C(2007) 249. számú dokumentummal történt) (1)

30

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a baromfihús-ágazat egyes termékei tekintetében az 1431/94/EK rendelet értelmében 2007 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadási mértékének meghatározásáról szóló, 2007. február 14-i 138/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 43., 2007.2.15.)

34

 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 19-i 1997/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 379., 2006.12.28.)

34

 

*

Helyesbítés az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelethez (  HL L 207., 2003.8.18.) (Magyar nyelvű különkiadás, 17. fejezet, 01. kötet, 280. o.)

35

 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Malajziából származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről szóló, 2006. szeptember 25-i 1425/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 270., 2006.9.29.)

36

 

*

Helyesbítés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat, felszámolási eljárásokat és felszámolókat tartalmazó listák módosításáról szóló, 2005. április 12-i 603/2005/EK tanácsi rendelethez (  HL L 100., 2005.4.20.)

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office