←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 48
50. évfolyam
2007. február 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

 
  

Az olvasóhoz

1

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. június 19-i 1463/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 277., 2006.10.9.)

3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office