←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 47
50. évfolyam
2007. február 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

 
  

Az olvasóhoz

1

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Törökországból származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozataláról szóló 779/98/EK tanácsi rendeletnek a baromfihús-ágazatban történő alkalmazása eljárásainak megállapításáról szóló 1396/98/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1961/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 408., 2006.12.30.)

3

 

*

Helyesbítés a Bulgária Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló okmány 37. cikkének alkalmazásáról szóló, 2006. december 21-i 1962/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 408., 2006.12.30.)

8

 

*

Helyesbítés az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. december 22-i 1963/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 408., 2006.12.30.)

11

 

*

Helyesbítés a Bangladesből származó rizs behozatali kontingensének a 3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 22-i 1964/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 408., 2006.12.30.)

15

 

*

Helyesbítés a több, a marha- és borjúhús-ágazatra vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. december 22-i 1965/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 408., 2006.12.30.)

21
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office