←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 43
50. évfolyam
2007. február 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 137/2007/EK rendelete (2007. február 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 138/2007/EK rendelete (2007. február 14.) a baromfihús-ágazat egyes termékei tekintetében az 1431/94/EK rendelet értelmében 2007 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadási mértékének meghatározásáról

3

  

A Bizottság 139/2007/EK rendelete (2007. február 14.) a baromfihús-ágazat egyes termékei tekintetében a 2497/96/EK rendelet értelmében 2007 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadási mértékének meghatározásáról

5

  

A Bizottság 140/2007/EK rendelete (2007. február 14.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

 

*

A Bizottság 141/2007/EK rendelete (2007. február 14.) a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” kategóriájába tartozó takarmány-adalékanyagok gyártásával és/vagy forgalomba hozatalával foglalkozó takarmányipari létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményről (1)

9

 

*

A Bizottság 142/2007/EK rendelete (2007. február 14.) a 327/98/EK és az 1291/2000/EK rendelet rendelkezéseitől a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó vámkontingensek keretében 2006 júliusára kiadott behozatali engedélyek tekintetében való eltérésről szóló 1610/2006/EK rendelet módosításáról

11

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/6/EK irányelve (2007. február 14.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metrafenon, a Bacillus subtilis, a spinozad és a tiametoxam hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

13

 

*

A Bizottság 2007/7/EK irányelve (2007. február 14.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az atrazin, a lambda-cihalotrin, a fenmedifám, a metomil, a linuron, a penkonazol, a pimetrozin, a bifentrin és az abamektin legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történő módosításáról (1)

19

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/98/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 14.) a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról (az értesítés a C(2007) 409. számú dokumentummal történt) (1)

32

  

2007/99/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 14.) a Dél-Koreában előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló 2005/692/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 410. számú dokumentummal történt) (1)

35

  

2007/100/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 14.) a harmadik országokból érkező növények és növényi termékek növény-egészségügyi ellenőrzésének 2007-ben történő infrastrukturális megerősítésére kidolgozott programja fedezésére Belgium számára nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 414. számú dokumentummal történt)

37

  

2007/101/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 14.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelvbetegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 416. számú dokumentummal történt) (1)

40

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes takarmány-adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1876/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 360., 2006.12.19.)

42

 

*

Helyesbítés a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2006. január 23-i 2006/8/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 19., 2006.1.24.)

42

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office