←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 41
50. évfolyam
2007. február 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 126/2007/EK rendelete (2007. február 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 127/2007/EK rendelete (2007. február 9.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 128/2007/EK rendelete (2007. február 12.) az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó pályázati eljárás létrehozásáról szóló 580/2004/EK rendelet és az egyes vajfélékre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 581/2004/EK rendelet módosításáról

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/89/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. február 12.) a Régiók Bizottsága két holland tagjának és négy holland póttagjának kinevezéséről

8

  

Bizottság

  

2007/90/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 12.) a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005/513/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 269. számú dokumentummal történt) (1)

10

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/91/KKBP határozata (2007. február 12.) az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (ATHENA) létrehozásáról szóló 2004/197/KKBP határozat módosításáról

11

 

*

A Tanács 2007/92/KKBP közös álláspontja (2007. február 12.) az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújításáról

16

 

*

A Tanács 2007/93/KKBP közös álláspontja (2007. február 12.) a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/137/KKBP közös álláspont módosításáról és megújításáról

17

 

*

A Tanács 2007/94/KKBP közös álláspontja (2007. február 12.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2002/960/KKBP közös álláspont módosításáról

19

  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Értesítés az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény 43. cikkének (1) bekezdése alapján készített jegyzőkönyv hatálybalépéséről

21

 

*

Értesítés az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről

21

 

*

Értesítés az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény 43. cikkének (1) bekezdése alapján készített jegyzőkönyv hatálybalépéséről

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2005. augusztus 5-i 1294/2005/EK bizottsági rendelethez (  HL L 205., 2005.8.6.)

22

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office