←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 35
50. évfolyam
2007. február 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 113/2007/EK rendelete (2007. február 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 114/2007/EK rendelete (2007. február 7.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 115/2007/EK rendelete (2007. február 7.) a 60/2004/EK rendeletnek a piacról el nem távolított cukor többletmennyiségei után kivetett összegek közösségi költségvetésbe történő jóváírása tekintetében való módosításáról

5

 

*

A Bizottság 116/2007/EK rendelete (2007. február 7.) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 382/2005/EK rendelet módosításáról

7

  

A Bizottság 117/2007/EK rendelete (2007. február 7.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

9

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/5/EK irányelve (2007. február 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

11

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/84/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 2.) az agrárstatisztikák tökéletesítését célzó, 2007-re szóló technikai cselekvési terv jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 7081. számú dokumentummal történt)

18

  

2007/85/EK

 
 

*

Az EK-Svájc Vegyes Bizottság 1/2007 határozata (2007. január 31.) a 2. jegyzőkönyv III. és IV. b) táblázatának helyettesítéséről

29

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/86/KKBP közös álláspontja (2007. február 7.) a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság szélsőségeseivel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/133/KKBP közös álláspont meghosszabbításáról és módosításáról

32

 

*

A Tanács 2007/87/KKBP együttes fellépése (2007. február 7.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office