←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 32
50. évfolyam
2007. február 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/51/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. február 18.) a mezőgazdasági eredetű szennyezések kezelési programjának (PMPOA) 1994-2000 között Franciaország által történő végrehajtására vonatkozó állami támogatásról c27/2001 (ex NN 2/2001) (az értesítés a C(2004) 415. számú dokumentummal történt)

1

  

2007/52/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 19.) a baromfitenyésztő vállalkozások javára Olaszország által végrehajtani szándékozott támogatási rendszerről A.I.M.A. program, baromfitenyésztési ágazat n. C 59/2001 (ex N 97/1999) (az értesítés a C(2004) 1802. számú dokumentummal történt)

14

  

2007/53/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 24.) az EK-Szerződés 82. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárással kapcsolatban a Microsoft Corporationnal szemben COMP/C-3/37.792 - Microsoft ügy (az értesítés a C(2004) 900. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2007/54/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 2.) az Olaszország Szicília tartománya által a mezőgazdasági termékek promóciójához és reklámozásához előirányzott állami támogatásokról (az értesítés a C(2004) 1923. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

2007/55/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. november 9.) a Franciaország által a Pineau des Charentes, a Floc de Gascogne, a Pommeau de Normandie és a Macvin du Jura likőrborok termelői és kereskedői javára megvalósítani tervezett támogatási programokról (az értesítés a C(2005) 4189. számú dokumentummal történt)

37

  

2007/56/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. május 16.) a Németországi Szövetségi Köztársaság által a Schneider Technologies AG számára nyújtott állami támogatásról [C 26/2004 (ex NN 38/2004)] (az értesítés a C(2006)1857. számú dokumentummal történt) (1)

49

  

2007/57/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. június 7.) a Németország által a borászati szövetkezetek üzletrészeinek megszerzéséhez nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2006) 2070. számú dokumentummal történt)

56

  

2007/58/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 28.) Japán kormánya és az Európai Atomenergia-közösség (EURATOM) között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

64

  

Megállapodás Japán kormánya és az Európai atomenergia-Közösség között az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködésről

65

  

2007/59/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 26.) a Hollandia által a Holland Malt BV-nek nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2006) 4196. számú dokumentummal történt)

76

  

2007/60/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 26.) a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának az 58/2003/EK tanácsi rendelet értelmében való létrehozásáról

88

  

2007/61/EK:

 
 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás szerint létrehozott állat-egészségügyi vegyesbizottság 1/2006 határozata (2006. december 1.) a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 10. függelékének módosításáról

91

  

2007/62/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 8.) a Dánia által egyes üvegházhatású ipari gázokra vonatkozóan bejelentett nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2006) 5934. számú dokumentummal történt)

130

  

2007/63/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 13.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint egy megfelelőségértékelő testületnek az egyéni védőeszközökről szóló ágazati fejezet listájára történő felvételéről

135

  

2007/64/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 15.) a közösségi ökocímke táptalajoknak történő odaítélésével kapcsolatban felülvizsgált ökológiai kritériumok és a vonatkozó értékelési és ellenőrzési követelmények megállapításáról (az értesítés a C(2006) 6962. számú dokumentummal történt) (1)

137

  

2007/65/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 15.) a Bizottság standard biztonsági intézkedéseinek és riasztási fokozatainak létrehozásáról, valamint a válsághelyzetek kezelésére vonatkozó operatív eljárások tekintetében eljárási szabályzatának módosításáról

144

  

2007/66/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 18.) a 66/401/EGK tanácsi irányelv keretében egyes takarmánynövény-vetőmagok tételei maximális súlyának növelésére irányuló átmeneti kísérletről (az értesítés a C(2006) 6572. számú dokumentummal történt) (1)

161

  

2007/67/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 18.) a tritoszulfuron új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 6573. számú dokumentummal történt) (1)

164

  

2007/68/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 18.) a Lett Köztársaságnak a háztartások távhővel, földgázzal és elektromos árammal való ellátására vonatkozó csökkentett HÉA-kulcs alkalmazása iránti kérelméről (az értesítés a C(2006) 6592. számú dokumentummal történt)

165

  

2007/69/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 18.) egyes mezőgazdasági növényfajok vetőmagjainak forgalmazása tekintetében Románia számára a 2002/53/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezései alkalmazása elhalasztásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 6568. számú dokumentummal történt) (1)

167

  

2007/70/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram során meg nem vizsgált bizonyos hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatali határidejének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2006) 6707. számú dokumentummal történt)

174

  

2007/71/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) az eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzésekkel és a hagyományos különleges termékekkel foglalkozó tudományos szakértői csoport létrehozásáról

177

  

2007/72/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) egyes állami támogatásra vonatkozó határozatok meghosszabbításáról (az értesítés a C(2006) 6927. számú dokumentummal történt) (1)

180

  

2007/73/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról szóló, 2006. július 14. 2006/505/EK bizottsági határozatban létrehozott Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport tagjainak kijelöléséről)

181

  

2007/74/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról (az értesítés a C(2006) 6817. számú dokumentummal történt) (1)

183

  

2007/75/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a belső elszámolóárral foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

189

  

2007/76/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról (az értesítés a C(2006) 6903. számú dokumentummal történt) (1)

192

  

2007/77/EK:

 
 

*

A vegges bizottsag 35/2006 határozata (2006. december 22.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 3/2006 határozata egy megfelelőségértékelő szervnek a távközlési berendezésekre vonatkozó ágazati melléklet jegyzékébe történő felvételéről

198

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2007/78/EK:

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2006. december 20.) a járműfedélzeti információs és kommunikációs rendszerek biztonságos és hatékony használatáról: az ember-gép felületről szóló európai elvi nyilatkozat aktualizálása

200

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HU

Managed by the Publications Office