←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 31
50. évfolyam
2007. február 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 106/2007/EK rendelete (2007. február 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 107/2007/EK rendelete (2007. február 5.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre a 2172/2005/EK rendeletben szabályozott, 2007-re vonatkozó kontingensre benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

3

 

*

A Bizottság 108/2007/EK rendelete (2007. február 5.) az 1356/2004/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó „Elancoban” takarmány-adalékanyag engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (1)

4

 

*

A Bizottság 109/2007/EK rendelete (2007. február 5.) a monenzin-nátrium (Coxidin) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

6

  

A Bizottság 110/2007/EK rendelete (2007. február 5.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a fagyasztott marhahúsoknak a 704/2006/EK rendeletben szabályozott kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

9

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozathoz (  HL L 327., 2006.11.24.)

10

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office