←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 30
50. évfolyam
2007. február 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

  
  

Az olvasóhoz

1

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás (KFEM) II. és III. mellékletének néhány autóipari termékre vonatkozó vámok fokozatos megszüntetése és eltörlése érdekében történő módosításáról szóló, 2006. december 12-i 2006/1. sz. (2006/981/EK) határozatához (  HL L 370., 2006.12.27.)

3

 

*

Helyesbítés a hajók által okozott szennyezés elleni fellépés területén az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség cselekvéseinek többéves finanszírozásáról és az 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 18-i 1891/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 394., 2006.12.30.)

11
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office