←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 29
50. évfolyam
2007. február 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

  
  

Az olvasóhoz

1

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 405., 2006.12.30.)

3

 

*

Helyesbítés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 21-i 1932/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 405., 2006.12.30.)

10

 

*

Helyesbítés a Belarusz Köztársaság általános tarifális preferenciákhoz való hozzáférésének ideiglenes visszavonásáról szóló, 2006. december 21-i 1933/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 405., 2006.12.30.)

14

 

*

Helyesbítés az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 21-i1934/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 405., 2006.12.30.)

16

 

*

Helyesbítés az Európai Unió Műholdközpontjának felállításáról szóló 2001/555/KKBP együttes fellépés módosításáról szóló, 2006. december 21-i 2006/998/KKBP tanácsi együttes fellépéshez (  HL L 405., 2006.12.30.)

23
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office