←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 28
50. évfolyam
2007. február 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 101/2007/EK rendelete (2007. február 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 102/2007/EK rendelete (2007. február 2.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a migráns munkavállalók és közvetlen leszármazottaik munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó 2008. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról és a 430/2005/EK rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 103/2007/EK rendelete (2007. február 2.) az 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikke (4) bekezdésében említett átmeneti időszak meghosszabbításáról (1)

8

 

*

A Bizottság 104/2007/EK rendelete (2007. február 2.) a feldolgozásra szánt paradicsom támogatásának a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozó meghatározásáról

10

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/3/EK irányelve (2007. február 2.) a textiltermékek elnevezéséről szóló 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

12

 

*

A Bizottság 2007/4/EK irányelve (2007. február 2.) a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 1.) a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó 2007. évi felmérésre vonatkozóan egyes tagállamok számára a statisztikai felmérésektől eltérő forrásokból származó információk felhasználásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 7173. számú dokumentummal történt) (1)

19

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 2.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 92. számú dokumentummal történt) (1)

23

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 2.) a Guineai Köztársaságból származó, emberi fogyasztásra szánt halászati termékek importját felfüggesztő sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 278. számú dokumentummal történt) (1)

25

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office