←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 27
50. évfolyam
2007. február 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

  
  

Az olvasóhoz

1

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 21-i 1988/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 411., 2006.12.30.)

3

 

*

Helyesbítés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2006. december 21-i 1989/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 411., 2006.12.30.)

5

 

*

Helyesbítés a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányához csatolt, a litvániai Ignalina atomerőműről szóló 4. jegyzőkönyv végrehajtásáról „Ignalina-program” szóló, 2006. december 21-i 1990/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 411., 2006.12.30.)

7

 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendelet módosításáról, szóló, 2006. december 21-i 1991/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 411., 2006.12.30.)

11

 

*

Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2006. december 21-i 2006/1006/EK tanácsi határozathoz (  HL L 411., 2006.12.30.)

15

Levélváltás formájában létrejött Megállapodás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

17

 

*

Helyesbítés a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2001/886/IB határozat módosításáról szóló, 2006. december 21-i 2006/1007/IB tanácsi határozathoz (  HL L 411., 2006.12.30.)

43
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office