←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 26
50. évfolyam
2007. február 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 98/2007/EK rendelete (2007. február 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 99/2007/EK rendelete (2007. február 1.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsokra vonatkozóan 2007 januárjában benyújtott importjogosultság iránti kérelmeknek

3

 

*

A Bizottság 100/2007/EK rendelete (2007. február 1.) az egyes friss gyümölcs- és zöldségfélék piacán rögzített árak bejelentése tekintetében a 2200/96/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 877/2004/EK bizottsági rendeletnek Bulgária és Románia csatlakozása miatt történő módosításáról

4

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2007. január 31.) a Magyarországon a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 325. számú dokumentummal történt) (1)

5

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office