←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 24
50. évfolyam
2007. január 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Központi Bank

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2006. december 15.) a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről (EKB/2006/21)

1

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2006. december 15.) az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2006/22)

3

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2006. december 15.) az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2006/23)

5

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2006. december 15.) az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához és a kapcsolódó pénzügyi kérdésekhez szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2006/24)

9

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2006. december 15.) az euro-bankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2006/25)

13

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2006. december 18.) az Európai Központi Bank tőkéjének az euro-övezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról (EKB/2006/26)

15

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2006. december 30.) az Európai Központi tőkéjének a Banka Slovenije általi befizetéséről, a Banka Slovenije devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az Európai Központi Bank számára történő átadásáról és a Banka Slovenijenek az Európai Központi Bank tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról (EKB/2006/30)

17
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office