←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 21
50. évfolyam
2007. január 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 80/2007/EK rendelete (2007. január 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 81/2007/EK rendelete (2007. január 29.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2006-2007-es szállítási időszakra történő meghatározásáról

3

  

A Bizottság 82/2007/EK rendelete (2007. január 29.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 83/2007/EK rendelete (2007. január 29.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

7

  

A Bizottság 84/2007/EK rendelete (2007. január 29.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

9

  

A Bizottság 85/2007/EK rendelete (2007. január 29.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

11

  

A Bizottság 86/2007/EK rendelete (2007. január 29.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

13

  

A Bizottság 87/2007/EK rendelete (2007. január 29.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2007 január hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában a 800/2006/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

15

 

*

A Bizottság 88/2007/EK rendelete (2006. december 12.) a 19021100 és a 190219 KN-kód alá tartozó, száraztésztatermékek formájában exportált gabona export-visszatérítési rendszere alkalmazásának különleges részletes szabályai megállapításáról (kodifikált változat)

16
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office