←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 20
50. évfolyam
2007. január 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 72/2007/EK rendelete (2007. január 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 73/2007/EK rendelete (2007. január 26.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 24. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 74/2007/EK rendelete (2007. január 26.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 24. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 75/2007/EK rendelete (2007. január 26.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 24. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

  

A Bizottság 76/2007/EK rendelete (2007. január 26.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 56. egyenkénti pályázati felhívásra

8

  

A Bizottság 77/2007/EK rendelete (2007. január 26.) az asztali borok önkéntes lepárlására aláírt szerződések elfogadási százalékértékének meghatározásáról

9

  

A Bizottság 78/2007/EK rendelete (2007. január 26.) a rizs vonatkozásában a 327/98/EK rendelet által megnyitott vámkontingens keretében, 2007. január 1-jétől17-ig benyújtott kérelmek alapján kibocsátandó behozatali engedélyekről

10

  

A Bizottság 79/2007/EK rendelete (2007. január 26.) az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs vonatkozásában a 2021/2006/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2007. január 15-től19-ig benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/49/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. január 22.) a Montenegróval létesített európai partnerségben megfogalmazott elvekről, prioritásokról és feltételekről

16
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office