←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 19
50. évfolyam
2007. január 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 57/2007/EK rendelete (2007. január 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 58/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 59/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

5

  

A Bizottság 60/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

7

  

A Bizottság 61/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

8

  

A Bizottság 62/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

12

  

A Bizottság 63/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

14

  

A Bizottság 64/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

17

  

A Bizottság 65/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

19

  

A Bizottság 66/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

20

  

A Bizottság 67/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

24

  

A Bizottság 68/2007/EK rendelete (2007. január 25.) az 1233/2006/EK rendelet keretében a sertéshús-ágazat egyes termékeiből 2007 januárében rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

27

  

A Bizottság 69/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2007. január 1. és március 31. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2007 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

29

  

A Bizottság 70/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

31

  

A Bizottság 71/2007/EK rendelete (2007. január 25.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívásáról szóló 38/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról

33
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office