←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 18
50. évfolyam
2007. január 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 54/2007/EK rendelete (2007. január 22.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 55/2007/EK rendelete (2007. január 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

  

A Bizottság 56/2007/EK rendelete (2007. január 24.) a 09.4195 és a 09.4182 tételszámú kontingens keretében behozott, Új-Zélandról származó vajra vonatkozó, 2007 januárjának első 15 napja során benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának mértékéről

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2007. január 22.) a Régiók Bizottsága három svéd tagjának és két svéd póttagjának kinevezéséről

10
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office