←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 17
50. évfolyam
2007. január 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 50/2007/EK rendelete (2007. január 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 51/2007/EK rendelete (2007. január 23.) a tartósított gombára vonatkozó 2007-re szóló behozatali engedélyek kibocsátásáról

3

  

A Bizottság 52/2007/EK rendelete (2007. január 23.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2007 januárban benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

 

*

A Bizottság 53/2007/EK rendelete (2007. január 23.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács határozata (2007. január 22.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyvnek a kétoldalú textilmegállapodások lejártának figyelembevételével történő megkötéséről

13

 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló, a kétoldalú textilmegállapodások lejártának figyelembevételével történő megkötéséről

14

 

*

A Tanács határozata (2007. január 22.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyvnek a kétoldalú textilmegállapodások lejártának figyelembevételével történő megkötéséről

15

 

*

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló Jegyzőkönyvnek a kétoldalú textilmegállapodások lejártának figyelembevételével történő megkötéséről

16

 

*

A Tanács határozata (2007. január 22.) a textiltermékeknek az Európai Közösség és az Ukrajna közötti kereskedelméről szóló megállapodást meghosszabbító és módosító, az Európai Közösség és Ukrajna között levélváltás formájában létrejött kétoldalú megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

17

 

*

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és az Ukrajna Kormánya által képviselt Ukrajna között a textiltermékeknek az Európai Közösség és Ukrajna közötti kereskedelméről szóló megállapodás meghosszabbításáról és módosításáról

18

 

*

A Tanács határozata (2007. január 22.) a Régiók Bizottsága három dán tagjának és öt dán póttagjának kinevezéséről

20

 

*

A Tanács határozata (2007. január 22.) a Régiók Bizottsága egy luxemburgi tagjának és póttagjának kinevezéséről

21

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/40/KKBP együttes fellépése (2007. január 22.) az Európai Unió Megfigyelőmissziója megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2002/921/KKBP együttes fellépés módosításáról

22

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról szóló, 2006. november 13-i 2006/773/KKBP tanácsi együttes fellépéshez (  HL L 313., 2006.11.14.)

23

 

*

Helyesbítés a cukor következő gazdasági évre történő átvitelére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/82/EGK rendelet módosításáról szóló 948/82/EGK bizottsági rendelethez szóló helyesbítéshez (  HL L 113., 1982.4.27., 7. o.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet, 254. o.)

23

 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK bizottsági rendelethez szóló helyesbítéshez (  HL L 346., 2003.12.31., 19. o.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet, 294. o.)

23

 

*

Helyesbítés a vám és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet, továbbá a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról szóló 1315/88/EGK tanácsi rendelethez szóló helyesbítéshez (  HL L 123., 1988.5.17., 2. o.) (Magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 128. o.)

24

 

*

Helyesbítés a cukor intervenciós hivatalok által történő felvásárlása és értékesítése tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1262/2001/EK bizottsági rendelethez szóló helyesbítéshez (  HL L 178., 2001.6.30., 48. o.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet, 284. o.)

24
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office