←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 14
50. évfolyam
2007. január 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 45/2007/EK rendelete (2007. január 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 46/2007/EK rendelete (2007. január 19.) a 2402/96/EK rendelet által a maniókakeményítő megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély 2007. január 16-tól benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

3

  

A Bizottság 47/2007/EK rendelete (2007. január 19.) a 2007. december 31-ig terjedő időszakra, az AKCS-országokból származó banán behozatali engedélye iránti kérelmekre alkalmazandó odaítélési együtthatók meghatározásáról szóló 34/2007/EK rendelet módosításáról

4
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office