←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 13
50. évfolyam
2007. január 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 42/2007/EK rendelete (2007. január 15.) a Kínai Népköztársaságból származó szilícium behozatalára a 398/2004/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Koreai Köztársaságban feladott, akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként megjelölt szilícium behozatalára történő kiterjesztéséről

1

  

A Bizottság 43/2007/EK rendelete (2007. január 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

  

A Bizottság 44/2007/EK rendelete (2007. január 18.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

8

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Darfur/5/2007 határozata (2007. január 16.) az Európai Unió szudáni különleges képviselője katonai tanácsadójának kinevezéséről

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office