←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 8
50. évfolyam
2007. január 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 24/2007/EK rendelete (2007. január 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 25/2007/EK rendelete (2007. január 12.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 23. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 26/2007/EK rendelete (2007. január 12.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 23. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 27/2007/EK rendelete (2007. január 12.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 23. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

  

A Bizottság 28/2007/EK rendelete (2007. január 12.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 55. egyenkénti pályázati felhívásra

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) egyes romániai hús-, tej- és halipari létesítmények tekintetében a 2005-ös csatlakozási okmány VII. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2006) 6801. számú dokumentummal történt) (1)

9

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a madárinfluenza és a Newcastle-betegség elleni védekezésre irányuló készenléti tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 6806. számú dokumentummal történt) (1)

26

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról (az értesítés a C(2006) 6958. számú dokumentummal történt) (1)

29

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VI. melléklete függelékének az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 6960. számú dokumentummal történt) (1)

35

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeire tekintettel a nyerstej feldolgozó-létesítményekbe való szállítására és e nyerstej romániai feldolgozására vonatkozó egyes átmeneti intézkedések elfogadásáról (az értesítés a C(2006) 6963. számú dokumentummal történt) (1)

45

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 6970. számú dokumentummal történt) (1)

51

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a harmadik országokból 2007. január 1-je előtt Bulgáriába és Romániába bevitt, és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állati eredetű termékekre vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2006) 7019. számú dokumentummal történt) (1)

57

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) Bulgáriában, illetve Romániában előállított egyes állati eredetű termékek forgalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2006) 7028. számú dokumentummal történt) (1)

59

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó egyes hús- és tejipari termékeknek Bulgáriából egyéb tagállamokba való szállítása tekintetében átmeneti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2006) 7029. számú dokumentummal történt) (1)

61

 
  

Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Europol igazgatótanácsának jogi aktusa (2006. november 29.) a személyzeti szabályzat 1. függelékében megadott, Europol-álláshelyeket tartalmazó lista módosítására

66

 

*

Az Europol igazgatótanácsának döntése (2006. december 5.) megállapodás az Europol által alkalmazott feltételek és eljárások ügyében, átvéve az 1999. november 16-i, az Europol alkalmazottaknak kifizetett bérekre és egyéb javadalmazásokra vonatkozó, Europol által fizetett adók tekintetében hozott Europol igazgatási tanácsi döntésének mellékletében említett összegeket

69

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office