←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 6
50. évfolyam
2007. január 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 12/2007/EK rendelete (2007. január 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 13/2007/EK rendelete (2007. január 10.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. január 1. és 5. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 14/2007/EK rendelete (2007. január 10.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 74. alkalommal történő módosításáról

6

  

A Bizottság 15/2007/EK rendelete (2007. január 10.) a 969/2006/EK rendelet által a kukoricára megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély iránt 2007. január 1-től8-ig benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

8

  

A Bizottság 16/2007/EK rendelete (2007. január 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office