←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 4
50. évfolyam
2007. január 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 6/2007/EK rendelete (2007. január 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 7/2007/EK rendelete (2007. január 8.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések megváltoztatásáról

3

  

A Bizottság 8/2007/EK rendelete (2007. január 8.) egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

7

  

A Bizottság 9/2007/EK rendelete (2007. január 8.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

8

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelethez (  HL L 277., 2005.10.21.)

10
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office