←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 1
50. évfolyam
2007. január 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1/2007/EK rendelete (2007. január 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 2/2007/EK rendelete (2007. január 3.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom és csemegeszőlő)

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak kinevezéséről

4

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) a Számvevőszék tagjainak kinevezéséről

5

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság bolgár és román tagjainak kinevezéséről

6

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

9

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) a Tanács elnöki tisztsége betöltési sorrendjének meghatározásáról

11

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) a Régiók Bizottsága bolgár és román tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

13

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2007. január 1.) az Európai Közösségek Bírósága bíráinak kinevezéséről

18

 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2007. január 1.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága bíráinak kinevezéséről

19
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office