←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 414
49. évfolyam
2006. december 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2027/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

1

 

*

Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között

3

 

*

A Bizottság 2028/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a 600/2005/EK rendeletnek a mikroorganizmusok csoportjába tartozó Bacillus licheniformis (DSM 5749) és Bacillus subtilis (DSM 5750) készítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezése tekintetében történő módosításáról (1)

26

 

*

A Bizottság 2029/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1906/90/EGK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló 1538/91/EGK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

29

 

*

A Bizottság 2030/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a borágazatra vonatkozó 1607/2000/EK, 1622/2000/EK és 2729/2000/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

40

 

*

A Bizottság 2031/2006/EK rendelete (2006. december 22.) több, a cukorpiacra vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

43

 

*

A Bizottság 2032/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

58

 

*

A Bizottság 2033/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

66

 

*

A Bizottság 2034/2006/EK rendelete (2006. december 21.) egyes halászati termékek referenciaárának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

68

 

*

A Bizottság 2035/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

72

 

*

A Bizottság 2036/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

74

 

*

A Bizottság 2037/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a 2007-os halászati év során a piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről

75

 

*

A Bizottság 2006/140/EK irányelve (2006. december 20.) a szulfuril-fluorid hatóanyagként való felvétele tekintetében a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról (1)

78

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/1014/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 28.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (7) bekezdésével összhangban tett tanácsi ajánlás nyomán Lengyelország által foganatosított intézkedések eredménytelenségének a Szerződés 104. cikkének (8) bekezdésével összhangban történő megállapításáról

81

  

2006/1015/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 19.) az Európai Közösség és Malajzia kormánya közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

84

  

2006/1015/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és Malajzia kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

85

  

2006/1016/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 19.) a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról

95

 
  

 
 

*

Az Olvasóhoz

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office