←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 411
49. évfolyam
2006. december 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1988/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1989/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

6

 

*

A Tanács 1990/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányához csatolt, a litvániai Ignalina atomerőműről szóló 4. jegyzőkönyv végrehajtásáról Ignalina-program

10

 

*

A Tanács 1991/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendelet módosításáról (1)

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/1006/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 21.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

27

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/1007/IB határozata (2006. december 21.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2001/886/IB határozat módosításáról

78

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office