←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 408
49. évfolyam
2006. december 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

 

*

A Bizottság 1961/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Törökországból származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozataláról szóló 779/98/EK tanácsi rendeletnek a baromfihús-ágazatban történő alkalmazása eljárásainak megállapításáról szóló 1396/98/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Bizottság 1962/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a Bulgária Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló okmány 37. cikkének alkalmazásáról

8

 

*

A Bizottság 1963/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1964/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a Bangladesből származó rizs behozatali kontingensének a 3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megállapításáról

19

 

*

A Bizottság 1965/2006/EK rendelete (2006. december 22.) több, a marha- és borjúhús-ágazatra vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

27
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office