←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 403
49. évfolyam
2006. december 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1921/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról és az 1382/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (1)

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1922/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról

9

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (átdolgozott szöveg) (1)

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

A tagállamok kormányképviselőinek konferenciája

  

2006/996/EK

 
 

*

A tagállamok kormányainak képviselői által közös megállapodás révén meghozandó határozat (2006. december 11.) a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete székhelyének elhelyezkedéséről

61

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office