←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 401
49. évfolyam
2006. december 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Bizottság 2006/141/EK irányelve (2006. december 22.) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról (1)

1

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/967/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 19.) az Olaszország által Szicília tartomány mezőgazdasági vállalkozásai részére nyújtandó állami támogatásról (az értesítés a C(2005) 52. számú dokumentummal történt)

34

  

2006/968/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 15.) a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2006) 6522. számú dokumentummal történt) (1)

41

 
  

 
 

*

Az Olvasóhoz

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office