←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 384
49. évfolyam
2006. december 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2011/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, az cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendelet, és a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról

1

 

*

A Tanács 2012/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Tanács 2013/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a 247/2006/EK rendeletnek a banánágazat tekintetében történő módosításáról

13

 

*

A Tanács 2014/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

20

 

*

A Tanács 2015/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó, 2007-es és 2008-as halászati lehetőségeinek rögzítéséről

28

 

*

A Bizottság 2016/2006/EK rendelete (2006. december 19.) több, a borpiac közös szervezésére vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

38

 

*

A Bizottság 2017/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az 51/2006/EK tanácsi rendeletnek a norvégtőkehal-állomány IIa. (közösségi vizek), IIIa. és IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben folytatott halászatára vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

44

 

*

A Bizottság 2018/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a 2535/2001/EK rendelet alapján a tej és tejtermékek importengedélyeire vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő megállapításáról

46

 

*

A Bizottság 2019/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a rizs behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2058/96/EK, 327/98/EK és 955/2005/EK rendelet módosításáról

48

 

*

A Bizottság 2020/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az új-zélandi vajra vonatkozó WTO-vámkontingens igazgatása tekintetében a 2535/2001/EK rendelet módosításáról

54

 

*

A Bizottság 2021/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizsre vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

61

 

*

A Bizottság 2022/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a gabonafélék behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2375/2002/EK, 2377/2002/EK, 2305/2003/EK és 969/2006/EK rendeletek módosításáról

70

 

*

A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról (1)

75

 

*

A Bizottság 2024/2006/EK rendelete (2006. december 22.) Románia csatlakozása következtében a 2076/2002/EK rendeletet, továbbá az 1998/270/EK, a 2002/928/EK, a 2003/308/EK, a 2004/129/EK, a 2004/141/EK, a 2004/247/EK, a 2004/248/EK, a 2005/303/EK és a 2005/864/EK határozatot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel nem vett egyes hatóanyagok további alkalmazása tekintetében eltérő átmeneti intézkedések megállapításáról (1)

79

 

*

A Bizottság 2025/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

81

 

*

A Bizottság 2026/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

85

 

*

A Tanács 2006/138/EK irányelve (2006. december 19.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóra vonatkozó rendelkezések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

92

 

*

A Bizottság 2006/139/EK irányelve (2006. december 20.) a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az arzénvegyületek forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásait illetően, az irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

94

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/1012/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 20.) a textiltermékeknek az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti kereskedelméről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között levélváltás formájában létrejött kétoldalú megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

98

  

2006/1012/EK

 
 

*

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között a textiltermékeknek az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti kereskedelméről szóló megállapodás módosításáról

100

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office