←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 379
49. évfolyam
2006. december 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1997/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendelet módosításáról (1)

1

 

*

A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról

5

 

*

A Bizottság 1999/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes nyergek behozatalára ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

11

 

*

A Bizottság 2000/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az 1870/2005/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

37

 

*

A Bizottság 2001/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló 2295/2003/EK rendeletnek Románia és Bulgária az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

39

 

*

A Bizottság 2002/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

47

 

*

A Bizottság 2003/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésével kapcsolatos kiadásoknak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által történő finanszírozására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

49

 

*

A Bizottság 2004/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a gabonaintervenciós központok meghatározásáról szóló 2273/93/EGK rendelet módosításáról és az említett rendeletnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel való kiigazításáról

54

 

*

A Bizottság 2005/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a Malajziából és Tajvanról származó szintetikus vágott poliészter szálakra ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

65

 

*

A Bizottság 2006/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a 950/2006/EK rendeletnek a Horvátországból származó cukortermékek éves vámkontingenseivel történő kiegészítése céljából való módosításáról

95

 

*

A Bizottság 2007/2006/EK rendelete (2006. december 22.) egyes orvostechnikai eszközökben, in vitro diagnózishoz és laboratóriumi reagensekben történő ipari felhasználásra szánt, 3. kategóriába tartozó anyagból nyert köztes termékek behozatala és tranzitforgalma tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról (1)

98

 

*

A Bizottság 2008/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a Horvátországból, Bosznia és Hercegovinából, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Szerbiából, Montenegróból, valamint Koszovóból származó baby beef-termékekre vonatkozóan 2007. évre megállapított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

105

  

A Bizottság 2009/2006/EK rendelete (2006. december 27.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

117

  

A Bizottság 2010/2006/EK rendelete (2006. december 27.) a tej- és tejtermékágazat egyes termékeinek 2007 első felére a Közösség által kizárólag a behozatali engedély alapján megnyitott kvóták keretében rendelkezésre álló mennyiségeinek meghatározásáról

121

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/1008/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 21.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról

123

  

Bizottság

  

2006/1009/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a dimetenamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2006) 6895. számú dokumentummal történt) (1)

125

  

2006/1010/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a foszalonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2006) 6897. számú dokumentummal történt) (1)

127

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/1011/KKBP közös álláspontja (2006. december 21.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

129

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office