←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 365
49. évfolyam
2006. december 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1909/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a Japánból származó televíziós kamerarendszerek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2042/2000/EK rendelet mellékletének módosításáról

1

 

*

A Tanács 1910/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Japánból származó televíziós kamerarendszerek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

7

 

*

A Tanács 1911/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Algériából, Belaruszból, Oroszországból és Ukrajnából származó karbamid- és ammónium-nitrát-oldatok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

26

  

A Bizottság 1912/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

50

 

*

A Bizottság 1913/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról

52

 

*

A Bizottság 1914/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló 1405/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

64

 

*

A Bizottság 1915/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a meghatározott harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes közösségi felügyelet fenntartásáról

76

 

*

A Bizottság 1916/2006/EK rendelete (2006. december 18.) egyes, Albániából származó halakra és halászati termékekre vonatkozóan közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

78

 

*

A Bizottság 1917/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról

82

 

*

A Bizottság 1918/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről

84

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/978/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 19.) a Salvadornak nyújtott, a fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás 2007. január 1-jét követő odaítéléséről

86

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

2006/979/KKBP
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPM/1/2006 határozata (2006. december 5.) a Boszniában és Hercegovinában folytatott európai uniós rendőri misszió (EUPM) misszióvezetője/rendőrbiztosa megbízatásának meghosszabbításáról

87

 

*

2006/980/KKBP
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPT/2/2006 határozata (2006. december 12.) a jogállamiság területére és más lehetséges területekre irányuló esetleges koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel létrejött uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) vezetője megbízatásának meghosszabbításáról

88

 
  

 
  

Az Olvasóhoz

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office