←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 362
49. évfolyam
2006. december 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Bizottság 1792/2006/EK rendelete (2006. október 23.) Bulgária és Románia csatlakozása következtében az áruk szabad áramlására, a személyek szabad mozgására, a versenypolitikára, a mezőgazdaságra (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok), a halászatra, a közlekedéspolitikára, az adózásra, a statisztikára, a foglalkoztatásra és szociálpolitikára, a környezetvédelemre, a vámunióra és a külkapcsolatokra vonatkozó egyes rendeletek és határozatok kiigazításáról

1

 

*

A Bizottság 2006/80/EK irányelve (2006. október 23.) Bulgária és Románia csatlakozása következtében az energiaágazat területére vonatkozó egyes irányelvek kiigazításáról

67

 

*

A Bizottság 2006/81/EK irányelve (2006. október 23.) Bulgária és Románia csatlakozása következtében a kozmetikai termékek címkézésénél használt listán szereplő egy vagy több összetevő mellőzésére vonatkozó 95/17/EK irányelv és a járművek hajtására használt motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó 2005/78/EK irányelv kiigazításáról

92

 

*

A Bizottság 2006/82/EK irányelve (2006. október 23.) Bulgária és Románia csatlakozása következtében az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 91/321/EGK irányelv és a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről szóló 1999/21/EK irányelv kiigazításáról

94

 

*

A Bizottság 2006/83/EK irányelve (2006. október 23.) Bulgária és Románia csatlakozása következtében az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról szóló 2002/4/EK irányelv kiigazításáról

97

 

*

A Bizottság 2006/84/EK irányelve (2006. október 23.) Bulgária és Románia csatlakozása következtében az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 76/308/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2002/94/EK irányelv kiigazításáról

99
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office