←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 360
49. évfolyam
2006. december 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A tanács 1870/2006/EK rendelete (2006. december 11.) az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről

1

 

*

A Tanács 1871/2006/EK rendelete (2006. december 11.) egyes acéltermékeknek az Európai Közösség és Ukrajna között folytatott kereskedelméről

21

 

*

A Tanács 1872/2006/EK rendelete (2006. december 11.) egyes acéltermékeknek az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között folytatott kereskedelméről

41

 

*

A Tanács 1873/2006/EK, Euratom rendelete (2006. december 11.) a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről szóló 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

61

  

A Bizottság 1874/2006/EK rendelete (2006. december 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

62

 

*

A Bizottság 1875/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról (1)

64

 

*

A Bizottság 1876/2006/EK rendelete (2006. december 18.) egyes takarmány-adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről (1)

126

 

*

A Bizottság 1877/2006/EK rendelete (2006. december 18.) az egyes 1. és 2. kategóriába sorolt, műszaki célokra szánt állati melléktermékek tekintetében az 1774/2002/EK rendelettel összhangban átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 878/2004/EK rendelet módosításáról (1)

133

  

A Bizottság 1878/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

137

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office