←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 351
49. évfolyam
2006. december 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1819/2006/EK rendelete (2006. december 11.) az egyes, Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1820/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1821/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

5

 

*

A Bizottság 1822/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az 1555/96/EK rendeletnek a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire vonatkozó kiegészítő importvámok küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1823/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 73. alkalommal történő módosításáról

9

  

A Bizottság 1824/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 1825/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a tojásra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

13

  

A Bizottság 1826/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

15

  

A Bizottság 1827/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/921/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 11.) a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény különleges koordinátorának kinevezéséről

19
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office