←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 349
49. évfolyam
2006. december 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1817/2006/EK rendelete (2006. december 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1818/2006/EK rendelete (2006. december 11.) a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról

3

 

*

A Bizottság 2006/130/EK irányelve (2006. december 11.) a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos, élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati készítmények vénykötelezettség alóli mentesítésére alkalmazandó kritériumok megállapítása tekintetében történő végrehajtásáról (1)

15

 

*

A Bizottság 2006/131/EK irányelve (2006. december 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metamidofosz hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

17

 

*

A Bizottság 2006/132/EK irányelve (2006. december 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

22

 

*

A Bizottság 2006/133/EK irányelve (2006. december 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fluzilazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

27

 

*

A Bizottság 2006/134/EK irányelve (2006. december 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenarimol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

32

 

*

A Bizottság 2006/135/EK irányelve (2006. december 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a karbendazim hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

37

 

*

A Bizottság 2006/136/EK irányelve (2006. december 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dinokap hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

42

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/914/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 13.) az Európai Közösség és a Norvég Királyság között létrejött, Norvégiának a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM) munkájában történő részvételéről szóló megállapodás szerinti norvégiai pénzügyi hozzájárulás összegének felülvizsgálatáról szóló, az Európai Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás megkötéséről

47

  

2006/914/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Norvég Királyság között az Európai Közösség és a Norvég Királyság között létrejött, Norvégiának a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM) munkájában történő részvételéről szóló megállapodás szerinti norvégiai pénzügyi hozzájárulás összegének felülvizsgálatáról

49

  

Bizottság

  

2006/915/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 11.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/887/EK határozat hatályának meghosszabbításáról (az értesítés a C(2006) 5997. számú dokumentummal történt)

51

  

2006/916/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 11.) a Horvátországból vagy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó Vitis L. növényekre a termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről (az értesítés a C(2006) 6365. számú dokumentummal történt)

52

  

2006/917/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 11.) a 2004-es és 2005-ös franciaországi kéknyelv betegség elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2006) 6382. számú dokumentummal történt)

56

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/918/KKBP együttes fellépése (2006. december 11.) a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

57

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról szóló, 2006. november 30-i 2006/867/KKBP tanácsi együttes fellépéshez (  HL L 335., 2006.12.1.)

59

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office