←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 344
49. évfolyam
2006. december 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/861/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. július 28.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek - teherkocsik alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (az értesítés a C(2006) 3345. számú dokumentummal történt) (1)

1

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office