←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 341
49. évfolyam
2006. december 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1793/2006/EK rendelete (2006. december 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1794/2006/EK rendelete (2006. december 6.) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1795/2006/EK rendelete (2006. december 6.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2007. évi vámkontingens megnyitásáról

17

 

*

A Bizottság 1796/2006/EK rendelete (2006. december 6.) 2007-re vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Izlandról származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vámkontingens megnyitásáról

20

 

*

A Bizottság 1797/2006/EK rendelete (2006. december 6.) 2007-re vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingens megnyitásáról

22

 

*

A Bizottság 1798/2006/EK rendelete (2006. december 6.) 2007-re vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingensek megnyitásáról

24

 

*

A Bizottság 1799/2006/EK rendelete (2006. december 6.) a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló 26/2004/EK rendelet módosításáról

26

  

A Bizottság 1800/2006/EK rendelete (2006. december 6.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

29

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/882/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 13.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást a Horvátországból vagy a Közösségből származó cukor és cukortermékek vámkontingensei tekintetében módosító jegyzőkönyv elfogadásáról

31

  

2006/882/EK

 
 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodásnak a Horvátországból vagy a Közösségből származó cukor és cukortermékek vámkontingensei tekintetében történő módosításáról

33

  

Bizottság

  

2006/883/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 5.) a 2006/80/EK határozatnak Szlovénia tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 5797. számú dokumentummal történt)

37

  

2006/884/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 6.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a tengerészeti felszerelések megfelelőségi bizonyítványainak kölcsönös elismeréséről szóló megállapodásban létrehozott vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadására vonatkozó határozatával kapcsolatos közösségi álláspontjának meghatározásáról

39

  

2006/885/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 6.) a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek legyőzése céljából Belgiumban és Németországban felmerült kiadások fedezésére szolgáló, a 2006-os évre szóló közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 5894. számú dokumentummal történt)

43

  

2006/886/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 6.) a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatali vámjainak átvállalására vonatkozó újbóli vizsgálat megszüntetéséről

46

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office