←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 339
49. évfolyam
2006. december 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1788/2006/EK rendelete (2006. december 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1789/2006/EK rendelete (2006. december 5.) a 08030019 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és kezeléséről

3

 

*

A Bizottság 1790/2006/EK rendelete (2006. december 5.) az Európai Közösségbe irányuló behozatalt megelőzően Törökországban elvégzett, a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelést ellenőrző műveletek jóváhagyásáról

8

 

*

A Bizottság 2006/124/EK irányelve (2006. december 5.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról (1)

12

 

*

A Bizottság 2006/125/EK irányelve (2006. december 5.) a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről (kodifikált változat) (1)

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/880/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 30.) Koszovó számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról

36

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló, 1979. október 30-i 79/923/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 281., 1979.11.10.) (Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 01. kötet, 128. o.)

39

 

*

Helyesbítés az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 266., 2006.9.26.)

39

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office