←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 337
49. évfolyam
2006. december 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1783/2006/EK rendelete (2006. december 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1784/2006/EK rendelete (2006. december 4.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a reakcióközegek használata tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1785/2006/EK rendelete (2006. december 4.) az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2007-es évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 1786/2006/EK rendelete (2006. december 4.) az 517/94/EK tanácsi rendelet III. B., IV. és VI. mellékletének a textiltermékekre vonatkozó 2007. évi kontingensek tekintetében történő módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1787/2006/EK rendelete (2006. december 4.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról

17

 

*

A Tanács 2006/117/Euratom irányelve (2006. november 20.) a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

21

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/872/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 17.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA) szóló jegyzőkönyvnek a Közösség részéről történő aláírásáról

33

  

2006/872/EK

 
 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és ennek tagállamai, másrészről Románia közötti társulást létrehozó Európa-megállapodáshoz a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA)

34

  

2006/873/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 20.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA) szóló jegyzőkönyv elfogadásáról (PECA)

43

  

2006/874/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 28.) a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az M2 és az M3 kategóriájú járművek általános kialakításuk tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes feltételekről szóló 107. előírásához való csatlakozásáról (1)

45

  

Bizottság

  

2006/875/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 30.) a tagállamok által az állatbetegségek és egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére 2007-re benyújtott programok jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 5677. számú dokumentummal történt)

46

  

2006/876/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 30.) a Bulgária és Románia által az állatbetegségek és egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére 2007-re benyújtott programok jóváhagyásáról és a 2006/687/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 5702. számú dokumentummal történt)

57

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office