←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 335
49. évfolyam
2006. december 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1758/2006/EK rendelete (2006. május 22.) az Európai Közösség és Malajzia között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról

1

 

*

A Tanács 1759/2006/EK rendelete (2006. november 28.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Tanács 1760/2006/EK, Euratom rendelete (2006. november 28.) Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának alkalmából az Európai Közösségekben alkalmazott tisztviselők toborzásával kapcsolatos különleges és ideiglenes intézkedések bevezetéséről

5

  

A Bizottság 1761/2006/EK rendelete (2006. november 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

  

A Bizottság 1762/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a gabonaágazatban 2006. december 1-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

8

  

A Bizottság 1763/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

11

  

A Bizottság 1764/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

13

  

A Bizottság 1765/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

15

  

A Bizottság 1766/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

17

  

A Bizottság 1767/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

19

  

A Bizottság 1768/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

21

  

A Bizottság 1769/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

23

  

A Bizottság 1770/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

24

  

A Bizottság 1771/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

27

 

*

A Bizottság 1772/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a 14/2004/EK rendeletnek a Madeira olívaolajjal és sertéshússal való ellátására vonatkozó előzetes ellátási mérlegek tekintetében történő módosításáról

31

  

A Bizottság 1773/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

34

  

A Bizottság 1774/2006/EK rendelete (2006. november 30.) az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

36

  

A Bizottság 1775/2006/EK rendelete (2006. november 30.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

37

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/862/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. május 22.) az Európai Közösség és Malajzia között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során való módosítására vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

38

  

2006/862/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és Malajzia között, az 1994. évi általános vám- és kereskedelmi egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történt módosításáról

40

  

2006/863/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 13.) a Togói Köztársasággal a Cotonou-i megállapodás 96. cikke alapján folytatott konzultáció lezárásáról szóló 2004/793/EK tanácsi határozat módosításáról

42

  

Bizottság

  

2006/864/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 30.) a többek között Szaúd-Arábiából származó poliészter vágott szálak behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló 2005/613/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2006) 5776. számú dokumentummal történt)

45

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/865/KKBP határozata (2006. november 28.) az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról szóló 2005/824/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

46

 

*

A Tanács 2006/866/KKBP határozata (2006. november 30.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) misszóvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

47

 

*

A Tanács 2006/867/KKBP Együttes Fellépése (2006. november 30.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

48

 

*

A Tanács 2006/868/KKBP Együttes Fellépése (2006. november 30.) az Európai Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó kinshasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL Kinshasa) szóló 2004/847/KKBP együttes fellépés módosításáról

50
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office