←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 331
49. évfolyam
2006. november 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1751/2006/EK rendelete (2006. november 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1752/2006/EK rendelete (2006. november 28.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1753/2006/EK rendelete (2006. november 28.) a Feröer-szigetekről származó egyes hal- és halászati termékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, ezen intézkedések módosítására és elfogadására irányuló részletes rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1983/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 669/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1754/2006/EK rendelete (2006. november 28.) a közösségi pénzügyi támogatásnak az állati takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állategészségügyi ágazattal foglalkozó közösségi referencialaboratóriumoknak történő odaítélési módozatainak megállapításáról

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/852/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 28.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banka Slovenije könyvvizsgálója tekintetében történő módosításáról

19

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

2006/853/KKBP
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL COPPS/2/2006 határozata (2006. november 21.) az Európai Uniónak a palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) misszióvezetőjének kinevezéséről

21
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office