←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 329
49. évfolyam
2006. november 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1738/2006/EK rendelete (2006. november 23.) az Európai Unió intézményei jogi aktusainak máltai nyelven történő megszövegezésére vonatkozó ideiglenes eltérésekről szóló 930/2004/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1739/2006/EK rendelete (2006. november 23.) az Orosz Föderációból származó szilícium behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

3

  

A Bizottság 1740/2006/EK rendelete (2006. november 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 1741/2006/EK rendelete (2006. november 24.) a kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélék kivitel előtt vámraktározási eljárás alá vont, kicsontozott húsára nyújtott különleges export-visszatérítésre vonatkozó feltételek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 1742/2006/EK rendelete (2006. november 24.) az Albán Köztársaságból származó borokra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

13

 

*

A Bizottság 1743/2006/EK rendelete (2006. november 24.) egy adott takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről (1)

16

 

*

A Bizottság 1744/2006/EK rendelete (2006. november 24.) a selyemhernyókra nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályokról (kodifikált változat)

19

 

*

A Bizottság 1745/2006/EK rendelete (2006. november 24.) a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló 936/97/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 1746/2006/EK rendelete (2006. november 24.) a 2005/2006-os gazdasági évre a cukkorrépa minimálárának, valamint a termelési illetékeknek és a kiegészítő illetéknek a közös valutát be nem vezető tagállamok valutáira való egyedi mezőgazdasági átváltási árfolyamai meghatározásáról szóló 1279/2006/EK rendelet helyesbítéséről

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/801/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 17.) az emberi fogyasztásra szánt húskészítmények harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 97/41/EK, a 97/221/EK és a 97/222/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2005/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 5444. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2006/802/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 23.) a Romániában a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására, valamint e vaddisznók és a gazdaságokban tartott sertések klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terv jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 5426. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2006/803/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 23.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentés(ek) alapjául szolgáló kérdőív létrehozásáról szóló 2005/381/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 5546. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

2006/804/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 23.) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról (az értesítés a C(2006) 5599. számú dokumentummal történt)

64

  

2006/805/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 24.) az egyes tagállamokban a klasszikus sertéspestisre vonatkozó járványvédelmi intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 5538. számú dokumentummal történt) (1)

67

  

2006/806/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 24.) az orto-szulfamuron hatóanyagnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dosszié hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2006) 5539. számú dokumentummal történt) (1)

74

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/807/KKBP határozata (2006. november 20.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról szóló 2005/797/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

76

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office