←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 325
49. évfolyam
2006. november 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1726/2006/EK rendelete (2006. november 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1727/2006/EK rendelete (2006. november 23.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 1728/2006/EK rendelete (2006. november 23.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

5

 

*

A Bizottság 1729/2006/EK rendelete (2006. november 23.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és III. mellékletének a firocoxib és a triclabendazol tekintetében történő módosításáról (1)

6

 

*

A Bizottság 1730/2006/EK rendelete (2006. november 23.) a benzoesav (VevoVitall) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

9

 

*

A Bizottság 1731/2006/EK rendelete (2006. november 23.) a marha- és borjúhúsból készült egyes tartósított termékekre nyújtott export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályokról

12

  

A Bizottság 1732/2006/EK rendelete (2006. november 23.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

15

  

A Bizottság 1733/2006/EK rendelete (2006. november 23.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

17

  

A Bizottság 1734/2006/EK rendelete (2006. november 23.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

19

  

A Bizottság 1735/2006/EK rendelete (2006. november 23.) az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

20

  

A Bizottság 1736/2006/EK rendelete (2006. november 23.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

21

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/798/EK

 
 

*

1/2006. sz. határozata (2006. szeptember 29.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrejött bizottság az 1. melléklet 11. fejezetének módosításáról

22

  

2006/799/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 3.) a közösségi ökocímke talajjavítóknak történő odaítélésével kapcsolatban felülvizsgált ökológiai kritériumok és a vonatkozó értékelési és ellenőrzési követelmények megállapításáról (az értesítés a C(2006) 5369. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

2006/800/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 23.) a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolását és Bulgáriában a vaddisznók e betegség elleni sürgősségi vakcinázását célzó tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 5468. számú dokumentummal történt) (1)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office