←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 324
49. évfolyam
2006. november 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1723/2006/EK rendelete (2006. november 20.) a 379/2004/EK rendeletnek az egyes halászati termékekre vonatkozó vámkontingensek mennyiségének a 2006. évre vonatkozó növelése tekintetében történő módosításáról (1)

1

  

A Bizottság 1724/2006/EK rendelete (2006. november 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1725/2006/EK rendelete (2006. november 22.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/796/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 13.) a Kultúra Európai Fővárosa 2010. évi eseménysorozatról

7

  

Bizottság

  

2006/797/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 22.) az ammónium-szulfamátnak, a hexakonazolnak, a nátrium-tetratiokarbonátnak és a 8-hidroxikinolinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2006) 5535. számú dokumentummal történt) (1)

8

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 55/05/COL (2005. március 11.) a felügyeleti és bírósági megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikke (2) bekezdésében említett, 1744 oslói (Norvégia) bérlakás eladásával kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról

11

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 303/05/COL (2005. november 30.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak ötvenegyedik módosítása

30

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 313/05/COL (2005. december 7.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak ötvenkettedik módosítása

32

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 69/06/COL (2006. március 22.) az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak ötvenötödik módosításáról

34

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 95/06/COL (2006. április 19.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak ötvennyolcadik módosításáról

38

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office