←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 322
49. évfolyam
2006. november 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1721/2006/EK rendelete (2006. november 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1722/2006/EK rendelete (2006. november 21.) az 1431/94/EK, a 2497/96/EK, az 1396/98/EK, a 701/2003/EK és az 593/2004/EK rendeletnek a baromfihús- és a tojáságazati behozatali engedélyek 2007 első negyedévében való benyújtása tekintetében történő módosításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/792/EK

 
 

*

Az EU-Chile Társulási Tanács 2/2006 határozata (2006. október 16.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás I. mellékletének a Közösség Általános Preferenciális Rendszere (GSP) keretében Chilének nyújtott preferenciális tarifális kedvezmények konszolidációjának figyelembevétele céljából történő módosításáról

5

  

Bizottság

  

2006/793/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. május 31.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke értelmében megindított eljárásról (COMP/F/38.645. sz. ügy - metakrilátok) (az értesítés a C(2006) 2098. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2006/794/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2006. november 16.) az élelmiszerekben található dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k háttérszintjeinek ellenőrzéséről (az értesítés a C(2006) 5425. számú dokumentummal történt) (1)

24

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/795/KKBP közös álláspontja (2006. november 20.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office