←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 321
49. évfolyam
2006. november 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1709/2006/EK rendelete (2006. november 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1710/2006/EK rendelete (2006. november 20.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1711/2006/EK rendelete (2006. november 20.) a 462/2003/EK és az 1556/2006/EK rendeletnek a 2007 első negyedévére vonatkozó sertéshús-ágazati behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtása tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1712/2006/EK rendelete (2006. november 20.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Törökországból származó egyes mezőgazdasági termékek közösségi vámkontingensei tekintetében történő módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1713/2006/EK rendelete (2006. november 20.) a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó export-visszatérítés előfinanszírozásának megszüntetéséről

11

 

*

A Bizottság 1714/2006/EK rendelete (2006. november 20.) 5000 tonna rövid lenrost és kenderrost nemzeti garantált mennyiség Dánia, Görögország, Írország, Olaszország és Luxemburg között történő felosztásáról a 2006/2007-es gazdasági évre

17

 

*

A Bizottság 1715/2006/EK rendelete (2006. november 20.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak az V, XII és XIV ICES-övezetben az álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról

18

 

*

A Bizottság 1716/2006/EK rendelete (2006. november 20.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak a VIIIa, b, d és e ICES-övezetben a norvég homárra vonatkozó halászati tilalmáról

20
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office