←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 318
49. évfolyam
2006. november 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1693/2006/EK rendelete (2006. november 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1694/2006/EK rendelete (2006. november 16.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

3

  

A Bizottság 1695/2006/EK rendelete (2006. november 16.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

7

 

*

A Bizottság 1696/2006/EK rendelete (2006. november 16.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajóknak a IIa. (közösségi vizek) és IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben a kisfejű lepényhalra és a vörös lepényhalra vonatkozó halászati tilalmáról

9

  

A Bizottság 1697/2006/EK rendelete (2006. november 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

11

  

A Bizottság 1698/2006/EK rendelete (2006. november 16.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

13

  

A Bizottság 1699/2006/EK rendelete (2006. november 16.) az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

15

  

A Bizottság 1700/2006/EK rendelete (2006. november 16.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

16

 

*

A Bizottság 2006/111/EK irányelve (2006. november 16.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról (kodifikált változat) (1)

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Információ az egyrészről az Európai Közösség, másrészről az Albán Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás hatálybalépésének dátumáról

26

  

Bizottság

  

2006/784/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 14.) a hasított sertések franciaországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 5400. számú dokumentummal történt) (1)

27

  

2006/785/EK

 
 

*

A Közösség/Svájc Légiközlekedési Bizottság 3/2006 határozata (2006. október 27.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légiközlekedésről szóló megállapodás mellékletének módosításáról

31

  

2006/786/EK

 
 

*

A Közösség/svájc Légiközlekedési Bizottság 4/2006 határozata (2006. október 27.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légiközlekedésről szóló megállapodás mellékletének módosításáról

42

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/787/KKBP közös álláspontja (2006. november 13.) az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó intézkedések megújításáról

43

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 16., 2006.1.20.)

44

 

*

Helyesbítés a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 52/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 16., 2006.1.20.)

47

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office