←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 316
49. évfolyam
2006. november 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1687/2006/EK rendelete (2006. november 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1688/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek keretében a III. alkontingens 4. részlete alapján kibocsátott behozatali engedélyeket illetően a 2375/2002/EK rendelettől való eltérésről

3

  

A Bizottság 1689/2006/EK rendelete (2006. november 15.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

5

  

A Bizottság 1690/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a gabonaágazatban 2006. november 16-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 1691/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajóknak a IIIa. (Kattegat) ICES-övezetben a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/780/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 13.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kiotói jegyzőkönyvben meghatározott projekttevékenységek esetében a kibocsátási egységek Közösségen belüli kereskedelmi rendszere szerint történő üvegházhatást okozó gázkibocsátás-csökkentések kétszeres elszámolásának elkerüléséről (az értesítés a C(2006) 5362. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

2006/781/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 15.) a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból, Malajziából és Thaiföldről származó katódsugaras színestelevízió-képcsövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

18

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Koreai Köztársaságból származó, DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésű memória) néven ismert bizonyos elektronikus mikroáramkörök behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1480/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. április 10-i 584/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 103., 2006.4.12.)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office